長門怨其一

天回北斗挂西樓,
金屋無人螢火流。
月光欲到長門殿,
別作深宮一段愁。

 

Trường Môn oán kỳ 1

Thiên hồi bắc đẩu quải tây lâu,
Kim ốc vô nhân huỳnh hỏa lưu.
Nguyệt quang dục đáo Trường Môn điện,
Biệt tác thâm cung nhất đoạn sầu.


Cung Trường Môn do Hán Cao Tổ Lưu Bang xây năm 200 tr.CN, sau đổi tên Trường Tín rồi Trường Lạc. Đây là nơi ở của các cung phi thất sủng trong đó có nàng Ban tiệp dư. Ban tiệp dư lúc đầu rất được Hán Thành Đế sủng ái, nhưng sau khi chị em Triệu Phi Yến và Triệu Hiệp Đức vào cung, nàng bị bỏ rơi bèn lui về ở đây. Trước đó đời Hán Võ Đế, Trần A Kiều là chánh cung rất được sủng hạnh. Nhưng sau có Vệ Tử Phu vào cung, Hán Võ Đế hết thương yêu Trần A Kiều, nàng cũng bị đưa về ở cung Trường Môn. Sau Trần A Kiều nhờ Tư Mã Tương Như làm bài Trường Môn phú diễn tả nỗi lòng nhớ vua của bà, dâng lên Hán Võ Đế mong chuyển hồi tâm ý, nhưng Hán Đế chỉ cảm động thôi chứ không trở lại với bà nữa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bắc đẩu treo nóc lầu tây
Nhà vàng quạnh quẽ một bầy đóm bay
Trường Môn trăng đến chốn này
Thâm cung mấy đoạn sầu đầy dung nhan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Lầu tây Bắc đẩu vắt ngang đầu
Nhà vàng tịch mịch đom đóm bâu
Điện Trường Môn một vầng nguyệt tỏ
Thâm cung biền biệt một khối sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Vòm trời Bắc Đẩu vắt lầu tây,
Vắng bóng, nhà vàng đom đóm bay.
Trăng sáng Trường Môn như dục đến,
Thâm cung tạo khúc biệt sầu này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phùng Hiếu Ngân

Sao Bắc Đẩu treo trên nóc lầu tây
Nơi nhà vàng quạnh quẽ bầy đóm bay
Trăng Trường Môn tìm đến chốn này
Thâm cung buồn lắm sầu đầy dung nhan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lâu đài tây lửng lơ Bắc đẩu
Phòng dát vàng đom đóm bay qua
Trường Môn dọi ánh trăng ngà
Chiếu riêng điện lạnh nhắc ta oán sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngang trời Bắc Đẩu vắt lầu tây
Vắng vẻ nhà vàng lửa đóm bay
Ánh nguyệt Trường Môn vừa mới rạng
Khúc sầu cung cấm gợi buồn thay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bắc đẩu vắt ngang trời gác tây,
Nhà vàng tịch mịch đóm bay đầy
Trường Môn vầng nguyệt luôn soi sáng,
Biền biệt thâm cung một khối sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời