長門燭

秋夜床前蠟燭微,
銅壺滴盡曉鐘遲。
殘光欲滅還吹著,
年少宮人未睡時。

 

Trường Môn chúc

Thu dạ sàng tiền lạp chúc vi,
Đồng hồ trích tận hiểu chung trì.
Tàn quang dục diệt hoàn xuy trước,
Niên thiếu cung nhân vị thuỵ thì.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đêm thu một ngọn đèn mờ
Giọt hồ nhỏ hết, thẩn thờ chuông mai
Nến tàn muốn thổi lên cao
Cung nhân thao thức đợi chờ thiên nhan

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đêm thu nến nhạt trước đầu giường
Sớm hết giọt hồ chậm tiếng chuông.
Hiu hắt đèn tàn, còn mặc áo
Cung nhân không ngủ đợi quân vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đặt trước giường đêm thu nến nhỏ
Chậm chuông mai, hết rỏ giọt hồ
Nến tàn ánh vụt loé to
Cung nhân trẻ tuổi vẫn chưa giấc nồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời