Dưới đây là các bài dịch của Phùng Hiếu Ngân. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Xuân cung khúc (Vương Xương Linh): Bản dịch của Phùng Hiếu Ngân

Giếng lộ đêm qua nở hoa đào
Trước điện Vị Ương trăng đã cao
Bình Dương cung phủ vui ân sủng
Xuân lạnh ngoài hiên ban gấm bào

Ảnh đại diện

Thanh lâu oán (Vương Xương Linh): Bản dịch của Phùng Hiếu Ngân

Gió động vào hoa hương vào lâu
Điều đàn tranh cao toả hoãn nỗi sầu
Nỗi rầu quan ải sao bày tỏ
Y cũ mảnh trăng rọi thêm châu.

Ảnh đại diện

Tây cung thu oán (Vương Xương Linh): Bản dịch của Phùng Hiếu Ngân

Mỹ nhân điểm trang phù dung nhường
Thuỷ điện gió đưa tới thuý hương
Oán giận che quạt ôm tình lẻ
Cứ theo trăng tỏ đợi quân vương

Ảnh đại diện

Trường tương tư kỳ 1 (Lý Bạch): Bản dịch của Phùng Hiếu Ngân

Nhớ nhau hoài ở chốn Tràng An
Nơi giếng vàng sẹt sành thu kêu ran
Làn sương mỏng chiếu tre toả lạnh tràn
Đèn lẻ loi chẳng sáng
Nỗi nhớ tràn cả vào tâm can
Cuốn rèm lên nhìn trăng,miệng buột thở than
Mỹ nhân hiện lên sau đám mây ngàn
Trên có tầng xanh, trời cao muôn vàn
Dưới có nước biếc, sóng hồ lan
Trời cao đất rộng hồn bay miên man
Mộng hồn mong đến được chốn quan san
Nhớ nhau hoài đến nỗi nẫu ruột gan.

Ảnh đại diện

Trường Môn oán kỳ 1 (Lý Bạch): Bản dịch của Phùng Hiếu Ngân

Sao Bắc Đẩu treo trên nóc lầu tây
Nơi nhà vàng quạnh quẽ bầy đóm bay
Trăng Trường Môn tìm đến chốn này
Thâm cung buồn lắm sầu đầy dung nhan.

Ảnh đại diện

A Kiều oán (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Phùng Hiếu Ngân

Nhìn xa thấy cờ thuý bay phất phới
Mở cửa ra quét hoa rụng trước vườn
Chốc lát nữa cung nữ báo tin mới
Lại nói rằng vua đến phủ Bình Dương

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]