Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài thơ)
[1]

A Kiều oán

44.00
Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
17 trả lời, 18320 lượt xem, 12 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/04/2007 12:54

Thiếp bạc mệnh

11.00
Trung Quốc » Vãn Đường » Hồ Tằng
3 trả lời, 3065 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/12/2006 16:07

Thiếp bạc mệnh

Trung Quốc » Trung Đường » Lư Nhữ Bật
4 trả lời, 2878 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/12/2006 16:18

Thiếp bạc mệnh

15.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
8 trả lời, 13648 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/06/2004 21:43

Trường Môn oán kỳ 1

Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
7 trả lời, 4495 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/12/2006 19:34

Trường Môn oán kỳ 2

Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
7 trả lời, 3437 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 25/12/2005 02:59

Trường Môn phú

44.00
Trung Quốc » Hán » Tư Mã Tương Như
2 trả lời, 20538 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/11/2008 10:59

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: A Kiều