Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2006 13:11

秋浦歌其八

秋普千重嶺,
水車嶺最奇。
天傾欲墮石,
水拂寄生枝。

 

Thu phố ca kỳ 08

Thu Phố thiên trùng lĩnh
Thủy Xa Lĩnh tối kỳ
Thiên khuynh dục trụy thạch
Thủy phất ký sinh chi.


(Năm 754)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thu Phố ngàn tầng núi
Riêng Thủy Xa rất kỳ
Nước phẩy nhành tầm gửi
Trời xô tảng đá treo.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thu Phố nghìn trùng đỉnh,
Lạ đời đỉnh Thủy Xa.
Nghiêng trời cho rớt đá,
Chùm gởi nước tung nhòa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ở Thu Phố có ngàn lớp núi
Ngọn Thuỷ Xa thật mới lạ kỳ
Thế nghiêng đá lở lăn đi
Các cành tầm gửi rầm rì nước văng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghìn trùng thu phố núi cao,
Thuỷ Xa riêng đỉnh kỳ sao trên đời.
Làm rơi đá ấy nghiêng trời,
Nước tung chùm gởi phẫy nhoà trắng tinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời