45.00
58 bài thơ
Tạo ngày 25/09/2008 12:19 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 15/06/2013 14:33 bởi karizebato
Tập thơ chữ Nôm của Nguyễn Bỉnh Khiêm, còn có tên là Trình Quốc Công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập, hoặc Trình quốc công Bạch Vân thi tập.

 

 1. (Chưa rõ tên)
 2. (Chưa rõ tên)
 3. Chớ cậy rằng hơn
 4. Có phúc có phần
 5. Cương thường tổng quát
 6. Dại khôn
 7. Đạo thường
 8. Đường đời hiểm hóc
 9. Giới dĩ phú lăng bần (Răn người cậy giàu mà coi thường người nghèo)
 10. Giới sắc (Răn người ham sắc đẹp)
 11. Giới sùng Phật vô ích (Răn người sùng bái Phật vô ích)
 12. Giới tham (Răn người có lòng tham)
 13. Khuyến đãi bằng hữu (Khuyên đối xử với bạn)
 14. Khuyến đãi tông tộc (Khuyên đối xử với họ hàng)
 15. Khuyến huynh đệ vật cạnh tranh (Khuyên anh em chớ tranh nhau)
 16. Lòng thư thái
 17. Mặc ai tài trí
 18. Mùa thu chơi thuyền
 19. Nhẫn thì qua
  1
 20. Thế sự
 21. Thú ẩn dật
 22. Thú dưỡng thân
 23. Thú tiêu dao
 24. Tiêu sái tự nhiên
 25. Tử sự phụ mẫu (Con thờ cha mẹ)
 26. Vô sự
 27. Vô sự là hơn
  2
 28. Thú nhàn
 29. Nhân tình thế thái bài 01
 30. Nhân tình thế thái bài 02 (An phận thì hơn)
 31. Nhân tình thế thái bài 03
 32. Nhân tình thế thái bài 04
 33. Nhân tình thế thái bài 05
 34. Nhân tình thế thái bài 06 (Điền viên thú)
 35. Nhân tình thế thái bài 07 (Nhẹ đường danh lợi)
 36. Nhân tình thế thái bài 08
 37. Nhân tình thế thái bài 09
 38. Nhân tình thế thái bài 10 (Tự thuật)
  1
 39. Nhân tình thế thái bài 11
 40. Nhân tình thế thái bài 12
 41. Nhân tình thế thái bài 13
 42. Nhân tình thế thái bài 14 (Điền viên thú bài 2)
 43. Nhân tình thế thái bài 15
 44. Nhân tình thế thái bài 16
  2
 45. Nhân tình thế thái bài 17 (Khuyên đời)
 46. Nhân tình thế thái bài 18
 47. Nhân tình thế thái bài 19 (Thế tục)
 48. Nhân tình thế thái bài 20 (Thế gian biến đổi)
 49. Nhân tình thế thái bài 21 (Hoà vi quý)
 50. Nhân tình thế thái bài 22 (Mặc chê khen)
 51. Nhân tình thế thái bài 27
 52. Nhân tình thế thái bài 28
 53. Nhân tình thế thái bài 36
 54. Nhân tình thế thái bài 37 (Tự thán)
 55. Nhân tình thế thái bài 38 (Cảnh nhàn)
  7
 56. Nhân tình thế thái bài 39 (Của nặng hơn người)
 57. Nhân tình thế thái bài 40
 58. Nhân tình thế thái bài 48 (Thú thanh nhàn)
  2