Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2007 22:02, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 02/04/2020 14:53

Giàu mặc phận thác đâu bì,
Đọ thanh nhàn, khá nhất nhì.
Vếu váo câu thơ cũ vậy,
Khề khà chén rượu hăng sì.
Trăng thanh gió mát là tương thức,
Nước biếc non xanh ấy cố tri.
Thế sự đôi co dầu thế sự,
Rũ không thay thảy chẳng hề chi.


Theo Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm dựa theo các bản Nôm Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bản quốc ngữ trong Văn đàn bảo giám:
Giầu mặc phận khó đâu bì,
Đọ thanh nhàn, khá nhất nhì.
Vếu váo câu thơ cũ rích,
Khề khà chén rượu hăng .
Trăng thanh gió mát là tương thức,
Nước biếc non xanh ấy cố tri.
Sự thế đôi co dầu sự thế,
Dữ
không thây thẩy chẳng hề chi.
Nguồn:
1. Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
2. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

tìm thơ

Xin cho hỏi: Hai câu "Bần cư chung thị vô nhân vấn. Phú tại thâm sơn hữu khách tầm" nằm trong bài thơ nào? Quý vị nào biết xin cho biết cả bài thơ này. Thành thật cám ơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Đề nghị sửa lại

Nước biết non xanh ấy cố tri.
"biếc"

11.00
Trả lời