15.00
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2014 12:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 30/03/2020 16:15

Mệnh ở trời, há phải cầu,
Đòi thời đi, đỗ mặc ta dầu.
Kìa ai ải bắc lưng đeo ấn,
Nọ khách ngòi đông tay rủ câu.
Thủa áng công danh nhiều phải luỵ,
Trong nơi ẩn dật mấy nên mầu.
Thưa nơi doanh mãn là nơi tổn,
Hãy niệm cho hay kẻo nữa âu.


Theo Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm dựa theo các bản Nôm Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bản quốc ngữ trong Văn đàn bảo giám:
Mệnh ở trời, há phải cầu,
Đòi thời đi, đỗ mặc ai dầu.
Kìa ai ải bắc lưng đeo ấn,
Nọ kẻ miền đông tay dủ câu.
Giữa đám công danh đi phải luỵ,
Trong nơi ẩn dật mới nên mầu.
Thưa nơi doanh mãn là nơi tổn,
Hãy ngẫm cho hay kẻo nữa âu.

Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004