Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2006 15:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 30/03/2020 16:04

Thấy dặm thanh vân bước ngại chen,
Thanh nhàn ta sẽ dưỡng thân nhàn.
Ba gian am quán lòng hằng mến,
Đôi chốn sơn hà mặt đã quen.
Thanh vắng thú quê dầu nấn ná,
Dữ lành miệng thế mặc chê khen.
Mai kia chưa dễ thu nên muộn,
Xuân nọ tin hoa cũng mấy phen.


Theo Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm dựa theo các bản Nôm Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bản quốc ngữ trong Văn đàn bảo giám:
Thấy dặm thanh vân bước ngại chen,
Được nhàn ta dưỡng thân nhàn.
Ba gian am quán lòng hằng mến,
Đôi chốn sơn hà mặt đã quen.
Thanh vắng thú quê giàu bao nả,
Dữ lành miệng thế mặc chê khen.
Mai kia chửi dễ thu nên muộn,
Xuân nọ tin hoa cũng mấy phen.
Nguồn:
1. Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
2. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004