Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2007 21:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 31/03/2020 11:58

Áng công danh sá cắp tay,
Nhiều phen đã khỏi tiếng tai bay.
Hoa mai bạc vì trăng tỏ,
Bóng trúc thưa bởi gió lay.
Ưu ái chăng khuây niềm trước,
Thị phi biếng nói sự nay.
Đã từng trải sơn hà hết,
Đường thế nhiều nơi hiểm hóc thay!


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989