16/04/2021 02:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 76 - Đường đời hiểm hóc

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 17/07/2007 21:47

 

Áng công danh sá cắp tay,
Nhiều phen đã khỏi tiếng tai bay.
Hoa mai bạc vì trăng tỏ,
Bóng trúc thưa bởi gió lay.
Ưu ái chăng khuây[1] niềm trước,
Thị phi biếng nói sự nay.
Đã từng trải sơn hà hết,
Đường thế nhiều nơi hiểm hóc thay!
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Khảo dị: “chẳng quên”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 76 - Đường đời hiểm hóc