Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2014 12:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 30/03/2020 21:50

Cầu mây, cuốc nguyệt gánh yên hà,
Nào của nào ai phải của ta.
Đêm quyến trăng xem bóng trúc,
Ngày chờ gió hẹn tin hoa.
Thấy cơ doanh mãn cho hay chớ,
Phải đạo trung thường mưa có qua.
Nhắm lấy thánh hiền nơi thửa học,
Thề chưng xuất xử đạo thờ ba.


Theo Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm dựa theo các bản Nôm Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bản quốc ngữ trong Văn đàn bảo giám:
Cầu mây, cuốc nguyệt gánh yên hà,
Nào của nào chăng phải của ta.
Đêm đợi trăng lồng bóng trúc,
Ngày chờ gió thổi tin hoa.
Thấy cơ doanh mãn cho hay chửa,
Phải đạo trung thường chớ có qua.
Dẫu lấy thánh kinh noi thửa học,
chưng xuất xử đạo thờ cha.

Nguồn:
1. Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
2. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004