Chòm tự nhiên một cái lều,
Qua ngày tháng lọ là nhiều.
Gió cuốn rèm thay chổi quét,
Trăng kề cửa kẻo đèn trao.
Cơm ăn chẳng quản dưa muối,
Áo mặc nài chi gấm thêu.
Tựa cội cây ngồi hóng mát,
Đìu hiu ta hỡi một đìu hiu.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bài này trùng với bài Thuật hứng 22 của Nguyễn Trãi, nên chưa rõ của ai.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989