梁父吟(一夜北風寒)

一夜北風寒,
萬里彤雲厚。
長空雪亂飄,
改盡江山舊。
仰面觀太虛,
疑是玉龍鬥。
紛紛鱗甲飛,
頃刻遍宇宙。
騎驢過小橋,
獨嘆梅花瘦。

 

Lương Phủ ngâm (Nhất dạ bắc phong hàn)

Nhất dạ bắc phong hàn,
Vạn lý đồng vân hậu.
Trường không tuyết loạn phiêu,
Cải tận giang sơn cựu.
Ngưỡng diện quan thái hư,
Nghi thị ngọc long đấu.
Phân phân lân giáp phi,
Khoảnh khắc biến vũ trụ.
Kỵ lư quá tiểu kiều,
Độc thán mai hoa sấu!

 

Dịch nghĩa

Một đêm gió bắc thổi lạnh lẽo
Vạn dặm mịt mù mây đỏ rực
Khắp trời tuyết trắng loạn bay
Cảnh sắc giang sơn biến đổi hoàn toàn
Ngửa mặt nhìn trời cao
Ngỡ như bầy rồng đang tranh ngọc
Trùng trùng vảy giáp lấp loáng bay
Phút chốc đã bao trùm vũ trụ
Cưỡi lừa đi qua cầu nhỏ
Một mình thương cảm trước đoá mai gầy!


Nội dung bài thơ này cảm thán về thời Hán mạt, bốn phương loạn lạc, quần hùng tranh cướp ngọc tỷ, giang sơn nhà Hán xưa thay tên đổi chủ, chỉ thương người dân như đoá mai điêu linh trong cơn gió bụi.

Trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa, Lưu Bị đến Long Trung lần thứ hai thì gặp một cụ già cưỡi lừa, vừa đi vừa ngâm bài thơ này. Lưu Bị thấy khí phách khác thường, ngỡ là Gia Cát Lượng nên đến vái chào thì ông cụ nói mình là Hoàng Thừa Ngạn, nhạc phụ của Gia Cát Lượng, và bài thơ Lưu Bị vừa nghe tên là Lương Phủ ngâm do con rể ông làm.

Tuy nhiên, nội dung bài thơ này không thấy thâu thập trong sách nào khác. Tam Quốc chí chỉ nhắc Gia Cát Lượng làm bài Lương Phủ ngâm mà không chép nội dung. Do đó bài thơ này có khả năng được chính La Quán Trung dựa vào đề mục rồi phóng tác.

Một số tuyển tập nhạc phủ chép một bài Lương Phủ ngâm nhưng nội dung khác bài này, chưa rõ là dân ca hay do Gia Cát Lượng làm (Xem thêm bài này trong cùng mục tác giả).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Việt Phong

Một đêm gió bấc lạnh
Vạn dặm mây mịt mù
Trường không tuyết loạn bay
Giang sơn xưa biến sắc
Ngửa mặt trông thái hư
Ngỡ quần long tranh ngọc
Chớp giật vẩy giáp bay
Loang loáng trùm vũ trụ
Thúc lừa qua lối cũ
Thương cảm đoá mai gầy!

24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Việt Phong

Một đêm gió bấc lạnh lùng
Phong vân biến sắc cát cùng đá bay
Hãi hùng tuyết loạn rung cây
Giang sơn muôn dặm cũng thay đổi màu
Quan không xem trận đấu nhau
Quần long biến hoá tranh châu giữa trời
Cửu thiên sấm động chớp ngời
Hỗn mang giáp vảy tả tơi máu hồng
Cưỡi lừa qua chốn đồng không
Bên cầu thương cảm thấy bông mai gầy!

22.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Kế Bính

Một đêm gió lạnh lùng,
Muôn dặm mây đỏ ối.
Bời bời hoa tuyết bay,
Nước non hình sắc đổi.
Ngẩng mặt trông trên trời,
Tưởng là rồng ngọc chọi.
Vây mai tua tủa bay,
Một lát khắp bốn cõi.
Cưỡi lừa qua cầu con,
Than vì mai gầy cỗi.


Bản dịch trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa do Phan Kế Bính dịch, Bùi Kỷ hiệu đính.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Một đêm gió bấc thổi
Vạn dặm mây rực hồng
Khắp trời tuyết bay loạn
Đổi khác cả non sông
Ngẩng mặt trông trời cao
Ngỡ như rồng tranh ngọc
Tả tơi vảy giáp bay
Phút chốc trùm vũ trụ
Cưỡi lừa qua cầu nhỏ
Thương sao cảnh mai gầy!

Nhất Nguyên
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Ngô Đoàn

Một đêm gió bấc lạnh,
Muôn dặm ráng mây dầy.
Nước non xưa mờ mịt,
Không gian tuyết giăng đầy.
Ngước trông lên cao thẳm,
Ngỡ thấy rồng tranh mây.
Vũ trụ thoắt biến đổi,
Lớp lớp vẩy rồng bay.
Cưỡi lừa qua cầu nhỏ,
Riêng xót nhánh mai gầy.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một đêm gió bắc lạnh thay!
Mịt mù vạn dặm đỏ mây rực trời.
Loạn bay tuyết trắng khắp nơi,
Giang sơn cảnh sắc đổi dời biết bao.
Ngửa lên nhìn mặt trời cao,
Ngỡ như rồng đám đang lao ngọc dành.
Lung linh vảy giáp bay nhanh,
Vòng quanh vũ trụ phút giây bao trùm.
Cưỡi lừa cầu nhỏ um tùm,
Một mình thương cảm trước lùm gầy mai!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Việt Dũng

Mịt mịt mây rằng rặc
Gió tuyết tung vạn dặm
Trông tiết trời căm căm
Quốc thổ không bình lặng
Ngẩng cao nhìn trời đặng
Phải rồng chọi trên đây?
Bức tranh sơn hà lạnh
Tua tủa vảy rồng bay
Ngậm ngùi qua cầu nhỏ
Thương tiếc khóm mai gầy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời