Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Việt Phong. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng (Lý Bạch): Bản dịch của Nguyễn Việt Phong

Giữa mùa hoa khói anh đi
Hạc Lâu tiễn biệt chén thì cạn môi
Anh đi còn lại mỗi tôi
Trông theo cuồn cuộn sông trôi tận trời.

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng (Lý Bạch): Bản dịch của Nguyễn Việt Phong

Lầu Hạc còn đây cố nhân đâu?
Xuân phong hiu hắt khói hoa sầu
Trông theo lồng lộng buồm đâu thấy
Thấy mỗi Trường Giang nước lẫn mây.

Ảnh đại diện

Gia Định tam thập cảnh - Thạch Hoả lưu quang (Trịnh Hoài Đức): Bản dịch của Nguyễn Việt Phong

Khai tạc công thần cổ Ngũ Đinh
Tụ khí non cao hoá lôi đình
Giữa khe mọc ngải thiên niên tuổi
Đáy động sinh tinh cửu địa trùng
Thoát sao dấu tích cầm thú chạy
Tối tăm soi tỏ bóng người hay
Le lói đốm tàn mà đạo lớn
Nhỏ to vô ngại tánh linh đồng

Ảnh đại diện

Lương Phủ ngâm (II) (Gia Cát Lượng): Bản dịch của Nguyễn Việt Phong

Một đêm gió bấc lạnh lùng
Phong vân biến sắc cát cùng đá bay
Hãi hùng tuyết loạn rung cây
Giang sơn muôn dặm cũng thay đổi màu
Quan không xem trận đấu nhau
Quần long biến hoá tranh châu giữa trời
Cửu thiên sấm động chớp ngời
Hỗn mang giáp vảy tả tơi máu hồng
Cưỡi lừa qua chốn đồng không
Bên cầu thương cảm thấy bông mai gầy!

Ảnh đại diện

Lương Phủ ngâm (II) (Gia Cát Lượng): Bản dịch của Nguyễn Việt Phong

Một đêm gió bấc lạnh
Vạn dặm mây mịt mù
Trường không tuyết loạn bay
Giang sơn xưa biến sắc
Ngửa mặt trông thái hư
Ngỡ quần long tranh ngọc
Chớp giật vẩy giáp bay
Loang loáng trùm vũ trụ
Thúc lừa qua lối cũ
Thương cảm đoá mai gầy!

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu): Bản dịch của Nguyễn Việt Phong

Người xưa cưỡi hạc đi đâu
Ngàn lau man mác riêng lầu đứng trơ
Hạc vàng đi tự bao giờ
Thiên thu mây trắng vẫn chờ đợi ai?
Cỏ thơm mơn mởn bãi chài
Hán Dương tơ biếc bóng gài đáy sông
Ráng chiều như nhuộm cõi lòng
Mênh mang khói sóng gợi thêm mối sầu!

Ảnh đại diện

Lương Phủ ngâm (I) (Gia Cát Lượng): Bản dịch của Nguyễn Việt Phong

Thung dung chơi dưới thành Tề
Đãng Âm thôn xóm liền kề trong sương
Mồ hoang bóng xế tịch dương
Xanh mơn ba nấm bên đường thẳng ngay
Hỏi rằng: Mộ ấy ai hay?
Đáp rằng: Ba kẻ đáng tay anh hùng!
Điền Cương, Cổ Dã, Côn Tôn
Sức thần lật núi văn rung chuyển trời
Sinh không cùng tháng cùng nơi
Chết đồng một sớm bởi lời sàm ngôn
Đào non hai trái tươi thơm
Nhường nhau tráng sĩ rút gươm uổng mình
Khen ai sắp kế khéo tinh
Dưới trời chắc chỉ có mình Án Anh!

Ảnh đại diện

Vô đề (Gia Cát Lượng): Bản dịch của Nguyễn Việt Phong

Mộng đời sớm tỉnh mấy ai
Bình sinh tự biết mới hay anh tài
Am xuân đánh một giấc dài
Ngoài song thây kệ ác ngoài non tây.

Ảnh đại diện

Cảm hoài [Thuật hoài] (Đặng Dung): Bản dịch của Nguyễn Việt Phong

Việc đời cuồn cuộn tiếc đã già
Mênh mông trời đất một cuộc ca
Gặp thời đồ tể thành công dễ
Lỡ vận anh hùng nuốt hận đa!
Giúp chúa những mong xoay địa trục
Rửa binh đâu lối rạch ngân hà?
Quốc thù chưa báo đầu đã bạc
Bao đêm mài kiếm dưới trăng tà.

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]