15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận
2 người thích
Từ khoá: Hạ Long (26) tác giả tồn nghi (248)

Đăng bởi Vanachi vào 22/08/2008 08:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 25/04/2022 13:54

入安邦

浪跡風塵未迓繮,
漂零書劍入安邦。
渠爐天地心千里,
蝸角山河眼一雙。
詩價感雲山鬼泣,
愁城僚者酒兵降。
興含欲借倂州剪,
剪此其風水半間。

 

Nhập An Bang

Lãng tích phong trần vị nhạ cương,
Phiêu linh thư kiếm nhập An Bang.
Cừ lô thiên địa tâm thiên lý,
Oa giốc sơn hà nhãn nhất soang (song).
Thi giá cảm vân sơn quỷ khấp,
Sầu thành liêu giả tửu binh hàng.
Hứng hàm dục tá Tinh châu tiễn,
Tiễn thử kỳ phong thuỷ bán giang.


Có thuyết cho rằng bài này không phải của Hồ Xuân Hương. An Bang là tên xa xưa của Hoa Phong, tức Nghiêu Phong hay Hạ Long ngày nay.

Nguồn: Bùi Hạnh Cẩn, Hồ Xuân Hương thơ chữ Hán - chữ Nôm & giai thoại, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Gió bụi lông bông bước vẫn tràn,
Lênh đênh gươm sách tới An Bang.
Sừng sên sông núi đôi con mắt,
Quán trọ càn khôn dạ dặm ngàn.
Thơ tứ dám rằng ma núi khóc,
Thành sầu đành mượn lính men hàng.
Say toan nhờ kéo châu Tinh cắt,
Non nước xinh này cắt nửa gang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giữa gió bước tràn trong bụi trần,
Phiêu linh gươm sách vào An Bang.
Sừng sên sông núi mắt đơn cửa,
Quán trọ đất trời dạ dặm ngàn.
Thơ tứ ngở rằng ma núi khóc,
Thành sầu đành mượn rượu binh hàng.
Châu Tinh nhờ hứng ưa thu sắc,
Sông nước đem rày cắt nửa giang.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên tác

《入安邦》
浪跡風塵未迓繮,
漂零書劍入安邦。
渠爐天地心千里,
蝸角山河眼一雙。
詩價感雲山鬼泣,
愁城僚者酒兵降。
興含欲借倂州剪,
剪此其風水半間。


Đây là bản gốc chữ Hán
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Văn Nghi

Lang thang gió bụi bước đường đời
Kiếm, sách An Bang thẳng tới nơi
Quán trọ đất trời nghìn dặm nhớ
Sừng sên cặp mắt núi sông bồi
Thơ mình mây tủi ma còn khóc
Rượu lính buồn dâng tớ uống thôi
Định mượn Châu Tình ngay chiếc kéo
Giang sơn cắt nửa lấy mà chơi


Nguồn: Dịch thơ chữ Hán , Đào Nghi, NXB Hội Nhà văn, 2022
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời