秋日送別

荒郊古陌時時斷,
野水浮雲處處秋。
唯有河邊楊柳樹,
蟬聲相送到揚州。

 

Thu nhật tống biệt

Hoang giao cổ mạch thời thời đoạn,
Dã thuỷ phù vân xứ xứ thu.
Duy hữu hà biên dương liễu thụ,
Thiền thanh tương tống đáo Dương châu.

 

Dịch nghĩa

Vùng ngoại ô hoang vắng, con đường cũ lâu lâu lại đứt rồi lại nối,
Con sông nhỏ nơi đồng nội, những đám mây nổi đều mang vẻ thu.
Chỉ có trên những cây dương liễu dọc bên bờ sông,
Tiếng ve sầu tiễn biệt ta về tới Dương châu.


Bài thơ này nội dung khá giống bài Loạn hậu kinh Hoài Âm ngạn 亂後經淮陰岸 của Chu Phóng 朱放, có thể là thơ Chu Phóng dị truyền.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngoại ô vắng, đường mòn đứt nối
Dòng sông quê, mây nổi đều thu
Trên cây dương liễu tiếng ve
Dọc sông tống tiễn ta về Dương châu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chốn hoang đường cũ nối liền nhau
Mây nổi sông quê nhuộm sắc thu
Chỉ có đôi bờ xanh sắc liễu
Tiếng ve đưa tiễn tận Dương Châu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời