12/08/2020 20:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu nhật tống biệt
秋日送別

Tác giả: Chu Hối - 朱晦

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/07/2016 03:11

 

Nguyên tác

荒郊古陌時時斷,
野水浮雲處處秋。
唯有河邊楊柳樹,
蟬聲相送到揚州。

Phiên âm

Hoang giao cổ mạch thời thời đoạn,
Dã thuỷ phù vân xứ xứ thu.
Duy hữu hà biên dương liễu thụ,
Thiền thanh tương tống đáo Dương châu.

Dịch nghĩa

Vùng ngoại ô hoang vắng, con đường cũ lâu lâu lại đứt rồi lại nối,
Con sông nhỏ nơi đồng nội, những đám mây nổi đều mang vẻ thu.
Chỉ có trên những cây dương liễu dọc bên bờ sông,
Tiếng ve sầu tiễn biệt ta về tới Dương châu.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngoại ô vắng, đường mòn đứt nối
Dòng sông quê, mây nổi đều thu
Trên cây dương liễu tiếng ve
Dọc sông tống tiễn ta về Dương châu.
Bài thơ này nội dung khá giống bài Loạn hậu kinh Hoài Âm ngạn 亂後經淮陰岸 của Chu Phóng 朱放, có thể là thơ Chu Phóng dị truyền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Hối » Thu nhật tống biệt