Tiếng gà xao xác gáy trên vòm,
Oán hận trông ra khắp mọi chòm.
thảm không khua mà cũng cốc,
Chuông sầu chẳng đánh cớ sao om.
Trước nghe những tiếng thêm rầu rĩ,
Sau hận vì duyên để mõm mòm.
Tài tử văn nhân ai đó tá,
Thân này đâu đã chịu già tom.


(Theo bản khắc 1921)

Khảo dị:

- Bản Quốc văn tùng ký
Tự than mình

Tiếng gà văng vẳng gáy trên hom,
Oán hận trông ra khắp một chòm.
Mõ thảm không khua mà cũng cốc,
Chuông sầu chẳng đánh cớ sao om.
Trước nghe những tiếng thêm rầu rĩ,
Sau giận vì duyên để mõm mòm.
Tài tử văn nhân ai đó tá,
Thân này đâu dễ chịu già tom.
- Bản Xuân Hương thi sao
Tự thuật

Tiếng điêu văng vẳng gáy trên vòm,
Oán hận trông ra khắp mọi chòm.
Mõ thảm không khua mà cũng cốc,
Trống sầu chẳng đánh cũng nên tòm.
Trước kia vẫn tưởng rằng tình thực,
Sau ngẫm thì ra mắc
tiếng bom.
Quân
tử ví dầu không ngó đến,
Thân này chắc hẳn đến già nhom.
SGK Ngữ văn 11 từ 2007 có sử dụng bài thơ này với tên Tự tình (I).

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

tự tình I+ tự tình III

TỰ TÌNH I

Canh khuya văng vẳng trống canh dồn.
Trơ cái hồng nhan với nước non.
Chén rượu hương đưa, say lại tỉnh,
Vừng trăng bóng xế, khuyết chưa tròn.
Xuyên ngang mặt đất, rêu từng đám,
Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn.
Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại,
Mảnh tình san sẻ tí con con.


TƯ TÌNH III

Chiếc bánh buồn vì phận nổi nênh,
Giữa dòng ngao ngán nỗi lêng đênh.
Lưng khoang tình nghĩa dường lai láng,
Nửa mạn phong ba luống bập bềnh.
Cầm lái mặc ai lăm đỗ bến,
Giong lèo thây kẻ rắp xuôi ghềnh.
Ấy ai thăm ván cam lòng vậy,
Ngán nỗi ôm đàn những tấp tênh.

283.00
Trả lời
Ảnh đại diện

góp ý

Bài mà bạn ghi là tự tình I thật ra là tự tình II (Trong sáh ngữ văn 11, tập 1 ghi la` :"Đêm khuya" chứ không phải là canh khuya), bài đã đang ở trên mới là tự tình I.

104.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Đính chính

Đúng rồi, với lại dòng thứ 5 trong bài tự tình II là "Xiên ngang[...]" chứ không phải "Xuyên ngang[..]"

104.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Góp ý

Thật ra sách Ngữ Văn 11 ghi là Tự tình II  cũng không đúng, vì không có ghi chép chính xác nên tùy theo người soạn sách mà đặt tên thứ tự các bài trong chùm bài Tự Tình cuả Hồ Xuân Hương, qua đó mà người đọc gọi bài đó là I , II hay III

74.00
Trả lời