25.00
6 bài thơ
Tạo ngày 26/05/2006 04:54 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 20/08/2008 11:41 bởi Vanachi
Trong Phượng Sơn từ chí lược cũng như Đại Nam dư địa chí ước biên, sau đề: “Chu thứ Hoa Phong tức cảnh bát thủ”, sách đều chỉ chép 6 bài thơ, từng bài không có đề riêng.

Tháng 2-1962, ông Trần Văn Giáp đã giới thiệu 5 bài (gồm Độ Hoa Phong, Trạo ca thanh, Nhãn phóng thanh, Thuỷ vân hương, Hải ốc trù) trên báo Văn nghệ. Năm 1983, GS. Hoàng Xuân Hãn đã đặt tên cho từng bài thơ, phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ... Bản dịch năm bài thơ này được ông công bố trong Hồ Xuân Hương với vịnh Hạ Long (Tập san Khoa học xã hội, Paris, 1984). GS. Hoàng Xuân Hãn cũng cho rằng 6 bài thơ được phát hiện ban đầu, thì chỉ có 5 bài là của Hồ Xuân Hương, còn bài Nhập An Bang không phải của bà.