43.75
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: Hạ Long (26)

Đăng bởi Vanachi vào 27/04/2006 08:59, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 26/05/2006 09:28

海屋籌

蘭橈隨意漾中流,
景比山陽更覺幽。
生面獨開雲露骨,
斷鼇爭崎客回頭。
馮夷疊作擎天柱,
龍女添為海屋籌。
大抵始皇鞭未及,
古留南甸鞏金甌。

 

Hải ốc trù

Lan nhiêu tuỳ ý dạng trung lưu,
Cảnh tỉ sơn dương cánh giác u.
Sinh diện độc khai vân lộ cốt,
Đoạn ngao tranh kỵ khách hồi đầu.
Bằng Di điệp tác kình thiên trụ,
Long Nữ thiêm vi hải ốc trù.
Đại để Thuỷ Hoàng tiên vị cập,
Cổ lưu Nam điện củng kim âu.

 

Dịch nghĩa

Phe phẩy mái chèo, tuỳ thích cỡi thuyền dong chơi giữa duềnh,
Qua gần chân núi lại thấy cảnh càng vắng.
Mây thoảng qua, núi lộ mặt, thấy đá chơ vơ,
Những khối lèn dựng cao vút khi qua dưới, khách phải vếch trông.
Hoặc là hải thần Bằng Di đã dựng cột để chống trời nghiêng,
Hoặc là hải thần Long Nữ đã nối thêm cây nêu trỏ cung điện dưới bể.
Ý chừng vua Tần Thuỷ Hoàng chưa từng đi kinh lí đến chỗ này,
Vì trời vốn dành nó lại ở xứ Nam này để làm vững chắc cơ đồ nước ta.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Xuân Hãn

Giữ duềnh thủng thẳng phẩy chèo lan,
Sát núi càng hay cảnh lặng nhàn.
Mây cuốn bày ra lèn cứng cỏi,
Núi cao những ngóng đỉnh Toan Ngoan
Bằng Di chống cột e trời đổ,
Long Nữ thêm nêu sợ bể tràn.
Dấu ngựa Thuỷ Hoàng chưa đến đó,
Trời dành để giữ đất người Nam.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
43.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Nhè nhẹ chèo bơi giữa nước trong
Qua đây vắng lặng cảnh non bồng
Chơ vơ núi hiện mây bay thoảng
Chót vót đá bày khách ngoái trông
Dựng cột, Bằng Di trời cũng chống
Thêm cây, Long Nữ biển còn đong
Thuỷ Hoàng roi ngựa chưa vung tới
Từ cổ nước Nam vững một vùng.

tửu tận tình do tại
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Giữa dòng một mái chèo lan
Thuyền qua chân núi cảnh càng thanh u
Mây trôi, dáng núi trơ vơ
Đá cao chót vót khách ngơ ngẩn nhìn
Cột thần chống đỡ trời nghiêng
Thêm cây Long Nữ giữ yên thuỷ đình
Tần hoàng chưa đặt dấu chân
Nước non trời vốn để dành người Nam

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

chèo phe phẩy, thuyền dong chơi,
Chân núi qua gần cảnh vắng người.
Mây thoảng, núi bày, chơ vơ đá,
Vút cao đá dựng, khách nhìn trông.
Bằng Di dựng cột trời nghiêng chống,
Long Nữ hải thần giữ điện long.
Tần Thuỷ Hoàng chưa từng đến đó,
Trời dành giữ vững Nam non sông.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Văn Nghi

Chèo con khoả nhẹ giữa dòng bơi
Cảnh sắc nơi đây vắng lặng thời
Đá dựng hình trơ trông chót vót
Non trồng khói tản nghển nhìn chơi
Hay là thần biển, Trời đem chống?
Chắc tại Long Bà, nổi cột khơi?
Tần đế xưa chưa từng đến nhỉ
Vùng này vững mãi cõi Nam thôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời