Biển đẹp nên rồng hạ xuống đây
Người xinh khiến khách luyến nơi này
Lang thang khói biếc tàu rời bến
Đứt đoạn trời xanh núi đỡ cây
Cát ước vào trai thành ngọc sáng
Ta mơ hoà gió lướt mi gầy
Đường thi thả tới em nơi đó
Liệu có bao giờ chạm tóc mây?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]