có ai biết đền Bãi Cháy nằm ở đâu nhỉ? Sao em ở bãi cháy mà lại không biết về nó chứ!!!!!!!!????