28/09/2021 11:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ Long

Tác giả: Ngọc Châu - Nguyễn Ngọc Châu

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/05/2013 20:53

 

Biển đẹp nên rồng hạ xuống đây
Người xinh khiến khách luyến nơi này
Lang thang khói biếc tàu rời bến
Đứt đoạn trời xanh núi đỡ cây
Cát ước vào trai thành ngọc sáng
Ta mơ hoà gió lướt mi gầy
Đường thi thả tới em nơi đó
Liệu có bao giờ chạm tóc mây?
Nguồn: Hải Phòng qua những áng thơ Đường, NXB Hải Phòng, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngọc Châu » Hạ Long