63.50
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
5 bài trả lời: 5 bản dịch
2 người thích
Từ khoá: Hạ Long (26)

Đăng bởi Vanachi vào 27/04/2006 08:51, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 26/05/2006 09:18

渡華封

片帆無急渡華封,
峭壁丹崖出水中。
水勢每隨山面轉,
山形斜靠水門通。
魚龍雜處秋煙薄,
鷗鷺齊飛日照紅。
玉洞雲房三百六,
不知誰是水晶宮。

 

Độ Hoa Phong

Phiến phàm vô cấp độ Hoa Phong,
Tiễu bích đan nhai xuất thuỷ trung.
Thuỷ thế mỗi tuỳ sơn diện chuyển,
Sơn hình tà kháo thuỷ môn thông.
Ngư long tạp xử thu yên bạc,
Âu lộ tề phi nhật chiếu hồng.
Ngọc động vân phòng tam bách lục
Bất tri thuỳ thị Thuỷ Tinh cung.

 

Dịch nghĩa

Lá buồm không vội vượt qua vũng Hoa Phong,
Vách đá đứng, sườn núi đỏ, giữa nước chỏi dựng lên.
Thế nước tuỳ chỗ theo mặt núi mà biến chuyển.
Hình núi nghiêng mình, nép tựa cửa lạch để nước thông qua.
Cá rồng lẫn lộn, tăm khuất dưới từng hơi nước mỏng mùa thu.
Âu cò cùng baă trong ánh đỏ mặt trời chiều.
Cõi Tiên có ba trăm sáu động ngọc và phòng mây,
Đây không biết chốn nào là cung Thuỷ Tinh.


Vũng Hoa Phong: vịnh Hạ Long, lấy tên huyện xưa, năm 1847 đổi làm Nghiêu Phong vì kiêng tên (Thiệu Trị). Huyện này gồm nhiều đảo.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Xuân Hãn

Lá buồm thủng thỉnh vượt Hoa Phong.
Đá dựng bờ son mọc giữa dòng.
Dòng nước lần theo chân núi chuyển,
Mình lèn nghiêng để lối duyềnh thông.
Cá rồng lẩn nấp hơi thu nhạt,
Âu lộ cùng bay bóng xế hồng.
Băm sáu phòng mây cùng động ngọc,
Đâu nào là cái Thuỷ Tinh cung?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mảnh buồm thong thả vượt Hoa Phong
Vách đứng bờ son dựng giữa dòng
Thế nước đổi thay tuỳ núi chuyển
Hình non nghiêng lại để dòng thông
Trời chiều bóng nhạt soi le nhạn
Khói toả hơi thu khuất cá rồng
Động ngọc phòng mây ba sáu chỗ
Biết đâu là chốn Thuỷ Tinh cung

44.25
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lá buồm không vội vượt Hoa Phong,
Vách đứng sườn son dựng giữa dòng.
Dòng nước đổi hình tuỳ mặt núi,
Hình non nghiêng nép để dòng thông.
Cá rồng lẫn khuất nước thu cạn.
Âu diệc bay cùng ánh nhật hồng.
Động ngọc phòng mây ba sáu chốn,
Biết nơi nào chốn Thuỷ Tinh cung.

33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Cánh buồm nhè nhẹ vượt Hoa Phong
Vách dựng màu son mọc giữa dòng
Nước uốn trườn theo hình núi chuyển
Núi nghiêng nép lại mặt dòng thông
Cá rồng hoà lẫn hơi thu nhạt
Cò nhạn cùng bay dưới ráng hồng
Động ngọc cốc tu nhiều chẳng kể
Đâu là chỗ gọi Thuỷ Tinh Cung.

Đất Văn Lang
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Văn Nghi

Căng buồm chẳng vội vượt Hoa Phong
Đá dựng sườn non mọc giữa dòng
Thế nước men theo chân núi chuyển
Hình non bám lạch lối luôn thông
Chiều buông ráng đỏ cò âu lượn
Khói toả hơi thu ẩn cá rồng
Động ngọc ba trăm chừng có lẻ
Đâu nào chốn ấy Thuỷ Tinh cung?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời