Sóng chiều xô tới dạt dào,
Mây về, dãy đảo xích vào theo mây.
Đây Bãi Cháy, đây Hồng Gai,
Hạ Long sóng vỗ chiều nay chói bừng.
Trời cao biển sáng vang lừng,
Như chuông gióng giả hội mừng nước non.
Thuở nào rồng ấp nở con,
Thuở nào vạn đảo vạn hòn đau thương.
Buổi nào bạn với gió sương
Kiên trung cán bộ trấn phương đảo ngoài.
Bây giờ đảo đứng dãy dài
Trùng trùng điệp điệp vành đai canh phòng
Nước xanh nghìn thuở Hạ Long,
Nước non muôn thuở rạng hồng từ đây
Lòng ta nước chiếu nón xây
Hoá làm đợt sóng chiều say vỗ bờ...


Hồng Gai, 8-1958

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]