25/05/2024 17:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhập An Bang
入安邦

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 22/08/2008 08:01

 

Nguyên tác

浪跡風塵未迓繮,
漂零書劍入安邦。
渠爐天地心千里,
蝸角山河眼一雙。
詩價感雲山鬼泣,
愁城僚者酒兵降。
興含欲借并州剪,
剪此其風水半間。

Phiên âm

Lãng tích phong trần vị nhạ cương,
Phiêu linh thư kiếm nhập An Bang.
Cừ lô thiên địa tâm thiên lý,
Oa giốc sơn hà[1] nhãn nhất soang (song).
Thi giá cảm vân sơn quỷ khấp,
Sầu thành liêu giả tửu binh hàng.
Hứng hàm dục tá Tinh châu tiễn[2],
Tiễn thử kỳ phong thuỷ bán gian.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Gió bụi lông bông bước vẫn tràn,
Lênh đênh gươm sách tới An Bang.
Sừng sên sông núi đôi con mắt,
Quán trọ càn khôn dạ dặm ngàn.
Thơ tứ dám rằng ma núi khóc,
Thành sầu đành mượn lính men hàng.
Say toan nhờ kéo châu Tinh cắt,
Non nước xinh này cắt nửa gang.
Có thuyết cho rằng bài này không phải của Hồ Xuân Hương. An Bang là tên xa xưa của Hoa Phong, tức Nghiêu Phong hay Hạ Long ngày nay.

[1] Sách Trang Tử viết: trong cùng sừng con sên có những quốc gia có tên là Xúc và Man.
[2] Tinh châu tương truyền là nơi nổi tiếng làm ra dao kéo tốt. Thơ Đỗ Phủ đề tranh sơn thuỷ của Vương Tế có câu: “Yên đắc Tinh châu khoái tiễn đao, Tiễn thủ Ngô Tùng bán giang thuỷ” 焉得并州快剪刀,翦取吳松半江水 (Sao có được chiếc dao kéo sắc Tinh châu, Cắt lấy Ngô Tùng nửa sông núi).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Nhập An Bang