Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2006 16:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 31/03/2020 22:22

Xem hoa xuân đến cũng đầm âm,
Thu muộn ai hay trúc có thơm.
Thèm nỡ phụ canh cua róc,
Lạnh đà quen nệm ổ rơm.
Của nha còn ấy hai pho sách,
Ơn chúa chăng quên một bữa cơm.
Có thủa lên lầu ngồi đợi nguyệt,
Một mình uống, lại một mình xâm.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989