Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2007 22:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 31/03/2020 19:17

Một cơ yêu nhọc đổi thay điều,
Yêu bao nhiêu thì nhọc bấy nhiêu.
Tham phải cái công danh luỵ,
Muốn cho con tạo hoá trêu.
Vui vườn Lạc Xã năm khách,
Lánh đất Nam Dương một lều.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309). Các bản đều chỉ thấy có 6 câu.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989