Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2007 20:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 02/04/2020 13:14

Gần son thì đỏ, mực thì đen,
Sáng, biết nhờ ơn thuở bóng đèn.
Ăn uống cẩn hằng nơi phép tắc,
Tới lui cho biết lẽ kinh quyền.
Nên chăng mặc thế người lành dữ,
Tráo trở dù ai kẻ bạc đen.
Ở thế có khôn thì có khó,
Chữ rằng: Vô sự tiểu thần tiên.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989