Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2006 15:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/04/2020 14:41

Nép mình lánh né chốn xôn xao,
Mấy sự bên tai gió thoảng ào.
Cửa trúc vỗ tay cười khúc khích,
Hiên mai vắt cẳng hát nghêu ngao.
Lo le đã vậy thời dầu vậy,
Vặt vãnh màng bao sá quản bao.
Chẳng hết trung cần hai chữ ấy,
Mặc nhờ đất rộng, cậy trời cao.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989