Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2006 15:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 30/03/2020 16:02

Lớp lớp xuân xanh nữa tiên,
Già càng khoẻ, khó càng bền.
Đòi phen lẩn quất vì thơ dại,
Mỗi sự lờ đờ bớt rượu quen.
Ngày diễn giải phiền cờ một cuộc,
Đêm thanh làm bạn sách hai biên.
Xưa nay xuất xử đâu là phải?
Ở ắt nên, về cũng ắt nên.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989