Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 11/06/2014 13:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 30/03/2020 15:55

Giàu sang người trọng, khó ai nhìn,
Mấy dạ yêu vì kẻ lỡ hèn.
Thủa khó dẫu chào, chào cũng lảng,
Khi giàu chẳng hỏi, hỏi thì quen.
Hỏi hiềm dan díu đều làm bạn,
Lảng kẻo lân la nỗi thuộc men.
Đạo nọ nghĩa này trăm tiếng bướm,
Nghe lâu thinh thỉnh lại đồng tiền.


Theo Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm dựa theo các bản Nôm Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bản quốc ngữ trong Văn đàn bảo giám:
Giàu sang người trọng, khó ai nhìn,
Mấy dạ yêu vì kẻ nhỡ nhàng.
Thuở
khó dẫu chào, chào cũng lảng,
Khi giàu chẳng hỏi, hỏi thì quen.
Quen hiềm dan díu đều làm bạn,
Lảng kẻo lân la nỗi bạ men.
Đạo nọ nghĩa này trăm miệng tiếng,
Nghe lui thinh thỉnh lại đồng tiền.
Nguồn:
1. Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
2. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004