Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2007 22:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 02/04/2020 15:05

Mặc ai rằng trí, mặc ai tài,
Ngay khoẻo đà hay giống củ khoai.
Cáo đội oai hùm mà lỡm chúng,
Ruồi nương đuôi ngựa luống khoe người.
Nhân tình cho biết dứa là nghệ,
Ba chén đầy, nay cũng ráo vơi.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309). Bài thiếu hai câu luận.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989