Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 17/07/2007 22:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/04/2020 15:05

Mặc ai rằng trí, mặc ai tài,
Ngay khoẻo đà hay giống củ khoai.
Cáo đội oai hùm mà lỡm chúng,
Ruồi nương đuôi ngựa luống khoe người.
Nhân tình cho biết dứa là nghệ,
Ba chén đầy, nay cũng ráo vơi.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309). Bài thiếu hai câu luận.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989