Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2006 15:39, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 31/03/2020 22:13

Thấy nơi doanh mãn lệ cho thay,
Xem được cơ mầu mới biết hay.
Cảnh có nước non nhàn được thú,
Hứng làm thơ rượu chứa qua ngày.
Cùng bầy âu lộ từng quen mặt,
Khỏi áng công danh lại cắp tay.
Ba bảy mươi nào toàn lẫn được,
Làm người chớ có sự chau mày.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]