03/10/2023 08:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 35

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2006 15:39

 

Thấy nơi doanh mãn lệ cho thay,
Xem được cơ mầu mới biết hay.
Cảnh có nước non nhàn được thú,
Hứng làm thơ rượu chứa qua ngày.
Cùng bầy âu lộ từng quen mặt,
Khỏi áng công danh lại cắp tay[1].
Ba bảy mươi[2] nào toàn lẫn được,
Làm người chớ có sự chau mày.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Cắp tay sau lưng, tư thế người lững thững lượn chơi. Khảo dị: “đắp tai”, ý nghĩa bất chấp mọi chướng tai gai mắt trong cuộc sống.
[2] Mốc tuổi 30 và 70, theo câu của Khổng Tử trong Luận ngữ: “Tam thập nhi lập, thất thập nhi tòng tâm sở dục bất du cú” (Ba mươi thì thành thân, bảy mươi có thể sống theo ý muốn mà không vượt quy luật cuộc đời).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 35