Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2007 21:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/04/2020 18:50

Dòng dõi suy ra cũng một nhà,
Xem ai hơn nữa họ hàng ta?
Đỡ đần đành cậy vây cánh,
Gửi thác càng tin ruột rà.
Chẳng bỏ được nào, sao chẳng thiết?
Nên gần cho lắm, há nên xa?
Cùng nhau bổ thí yêu thương lấy,
Chớ nỡ xem bằng khách tới qua.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nghĩa của đề mục: Khuyên đối xử với họ hàng.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989