Đăng bởi Vanachi vào 26/07/2005 01:29, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/04/2020 14:27

Hễ kẻ trêu ngươi ắt phải lo,
Chẳng bằng vô sự ngáy pho pho.
Tay kia nắm khéo còn khi mở,
Miệng nọ hay thìn lại có ho.
Chớ thuở được thời mèo đuổi chuột,
Đến khi thất thế hổ tha bò.
Được thua san mới ăn năn lại,
Vô sự chăng hơn có sự ru?


Theo Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm dựa theo các bản Nôm Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bản quốc ngữ trong Bạch Vân quốc ngữ thi tập (Nguyễn Quân):
Hễ kẻ trêu người ắt phải lo,
Chẳng bằng vô sự ngáy o o.
Tay kia khéo nắm còn hơn mở,
Miệng nọ hay cườilúc ho.
thuở được thời mèo đuổi chuột,
Đến khi thất thế kiến tha bò.
Được thua sau mới ăn năn lại,
Vô sự chăng hơn có sự ru?
Nguồn:
1. Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
2. Nguyễn Quân, Bạch Vân quốc ngữ thi tập, NXB Sống Mới 1974

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm

thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm hay ở chỗ dạy cách sống, châm biếm làm cho ta nhìn lại con người của mình để mà sống tốt.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

bình

thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm hay ở chỗ dạy cách sống

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời