1. Áp noãn
 2. Bơi thuyền ở Trà Thượng
 3. Bờn trăng
 4. Buổi chiều trông ráng mây đỏ
 5. Buổi sáng ngắm sông chài
 6. Cái ấm đất
 7. Cái chổi
 8. Cái cối xay (I)
 9. Cái cối xay (II)
 10. Cái diều giấy
 11. Cái điếu
 12. Cái đó
 13. Cái nón
 14. Cái quạt
 15. Cái xe điếu
 16. Canh ba (I)
 17. Canh ba (II)
 18. Canh bốn
 19. Cảnh buổi sáng ở Động Lâm
 20. Canh hai (I)
 21. Canh hai (II)
 22. Canh một (I) Vịnh năm canh
 23. Canh một (II)
 24. Canh năm (I)
 25. Canh năm (II)
 26. Cây cau
 27. Cây chuối
 28. Cây đánh đu
 29. Cây mai
 30. Cây mai già
 31. Cây quế trong trăng
  1
 32. Cây thông
  1
 33. Cây trúc
 34. Chim nhạn đáp xuống bãi cát phẳng
 35. Chó đá (I)
 36. Chó đá (II)
 37. Chợ cạnh núi lúc tạnh mù
 38. Chùa Non Nước
  1
 39. Chùa núi Phật Tích
 40. Chùa Pháp Vân
 41. Chùa Pháp Vũ
 42. Chùa Trấn Quốc
 43. Chuông Phả Lại, nguyệt Bình Than
 44. Chử Đồng Tử
 45. Chức Nữ nhớ Ngưu Lang (I)
 46. Chức Nữ nhớ Ngưu Lang (II)
 47. Con cóc
  1
 48. Con gà
 49. Con kiến
 50. Con muỗi
 51. Cung tần
 52. Cuối xuân nơi đất khách
 53. Dệt cửi
 54. Đại hạn gặp mưa
 55. Đáp thơ “Chồng bỏ”
 56. Đất khách gặp bạn cũ
 57. Đêm đông dậy sớm
 58. Điếu trạng nguyên Lương Thế Vinh
 59. Điếu trạng nguyên Nguyễn Trực
 60. Động Bạch Nha
 61. Đồng doanh trại ở Nang Sa
 62. Đuốc hoa đêm động phòng
 63. Gậy và nón
 64. Giới nho sĩ
 65. Giới quan liêu
 66. Giới thiền tăng
 67. Hằng Nga nguyệt
 68. Hoa
 69. Hoạ bài “Người chăn trâu”
 70. Hoạ bài Mấy mầm liễu đỏ một thuyền chài
 71. Hoạ bài Người đi cày
 72. Hoạ bài Người hái củi
 73. Hoạ bài Người kiếm cá
 74. Hoạ bài Tết Nguyên Đán
 75. Hoa biết nói
  1
 76. Hoa mai đầu mùa
 77. Hoa sen
 78. Hoa sen non
 79. Hoạ vần bài Vịnh trăng (I)
 80. Hoạ vần bài Vịnh trăng (II)
 81. Hoạ vần bài Vịnh trăng (III)
 82. Hoạ vần bài Vịnh trăng (IV)
 83. Hoạ vần bài Vịnh trăng (IX)
 84. Hoạ vần bài Vịnh trăng (V)
 85. Hoạ vần bài Vịnh trăng (VI)
 86. Hoạ vần bài Vịnh trăng (VII)
 87. Hoạ vần bài Vịnh trăng (VIII)
 88. Hoạ vần bài Vịnh trăng (X)
 89. Hoàng Giang điếu Vũ nương
  1
 90. Hòn đá tảng giặt vải mùa rét
 91. Kênh Trầm
 92. Khi bảng vàng đề tên
 93. Khoai
 94. Lại vịnh cảnh mùa đông
 95. Lại vịnh cảnh mùa hè
 96. Lại vịnh cảnh mùa thu
 97. Lại vịnh cảnh mùa xuân
 98. Lại vịnh cây cau
 99. Lại vịnh Hàn Tín
 100. Lại vịnh nắng mùa hè
 101. Lại vịnh Tô Vũ
 102. Lại vịnh trăng non
 103. Lãng ngâm
 104. Lúc đầu thu ở đất khách
 105. Lưu Nguyễn gặp tiên trong động
 106. Lưu Nguyễn nhớ tiên nữ (I)
 107. Lưu Nguyễn nhớ tiên nữ (II)
 108. Lưu Nguyễn trở lại không gặp tiên nữ
 109. Lưu Nguyễn từ biệt các tiên nữ
 110. Lý Ông Trọng
 111. Màn hoè
 112. Mấy mầm liễu đỏ một thuyền chài
 113. Mây phủ cây tùng cối lúc tạnh
 114. Mẹ Vương Lăng tiễn sứ giả của Vương Lăng
 115. Miếu vợ chàng Trương
  3
 116. Mưa đêm ở Tiêu Tương
 117. Nắng hè
 118. Nắng mùa hè
 119. Ngã ba sông
 120. Người ăn mày
 121. Người bù nhìn (I)
 122. Người bù nhìn (II)
 123. Người nấu bếp
 124. Ngưu Lang từ biệt Chức Nữ
 125. Nhà dột
 126. Nhớ người xa
  1
 127. Núi goá
 128. Núi Nam Công
 129. Núi Ngọc Nữ
 130. Núi Song Ngư
 131. Núi Thần Phù
 132. Ở bãi cát Trà Thượng
 133. Quả dưa
 134. Qua đèo Ngang
 135. Rau cải
 136. Sen gặp gió
 137. Sông Bạch Đằng
 138. Tết Nguyên Đán
 139. Thành cổ
 140. Thánh Gióng Phù Đổng Thiên Vương
 141. Thằng đánh giậm
 142. Thợ cạo
 143. Tiên nữ nhớ Lưu Nguyễn
 144. Tiên nữ tiễn Lưu Nguyễn (I)
 145. Tiên nữ tiễn Lưu Nguyễn (II)
 146. Tiên nữ tiễn Lưu Nguyễn (III)
 147. Tiên nữ tiễn Lưu Nguyễn (IV)
 148. Tiếng chuông chiều trong chùa đầy mây khói
 149. Tiết trùng dương uống rượu cúc
 150. Tổng kết tám cảnh Tiêu Tương
  1
 151. Trăng (I)
 152. Trăng (II)
 153. Trăng đêm ở Liên Khê
 154. Trăng non
 155. Trăng thu dãi doanh liễu
 156. Trăng thu dọi cây sân
 157. Trăng thu trên hồ Động Đình Động Đình thu nguyệt
 158. Trời thu trăng sáng
 159. Trúc quân tử
 160. Tục thôn tiến trung
 161. Tuyết buổi chiều ở trên sông Giang thiên mộ tuyết
  1
 162. Tứ thú cùng nhau nói chuyện
 163. Tự thuật
  1
 164. Tượng bà Banh
 165. Viếng Lê Khôi
 166. Vịnh bài Hòn đá tảng giặt vải mùa rét
 167. Vịnh cảnh mùa đông (I)
 168. Vịnh cảnh mùa đông (II)
 169. Vịnh cảnh mùa hè (I)
 170. Vịnh cảnh mùa hè (II)
 171. Vịnh cảnh mùa thu (I)
 172. Vịnh cảnh mùa thu (II)
 173. Vịnh cảnh mùa xuân (I)
 174. Vịnh cảnh mùa xuân (II)
 175. Vịnh con cóc
 176. Vịnh Hàn Tín
 177. Vịnh Hạng Vũ
 178. Vịnh làng Chế
 179. Vịnh người ăn mày
 180. Vịnh người chăn trâu (I)
 181. Vịnh người chăn trâu (II)
 182. Vịnh người đánh cá (I)
 183. Vịnh người đánh cá (II)
 184. Vịnh người đi cày (I)
 185. Vịnh người đi cày (II)
 186. Vịnh người hái củi (I)
 187. Vịnh người hái củi (II)
 188. Vịnh thằng mõ
 189. Vịnh thuyền người đánh cá
 190. Vịnh Tiêu Hà
 191. Vịnh Tô Vũ
 192. Vịnh Trương Lương
 193. Voi
 194. Vụng Bàn Than
 195. Vương Tường oán trách non sông
 196. Vương Tường oán triều đình
 197. Vương Tường thất sủng
 198. Vương Tường tự than thân
 199. Vương Tường tự vẫn