Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/02/2007 19:16

Từ thuở Huyền minh chịu lệnh đông,
Vù vù đòi chốn trận kim phong.
Canh chầy ngọc lậu trong bằng tuyết,
Đêm lọt lưu tô lạnh nữa đồng.
Thượng uyển cúc tàn năm bảy lá,
La Phù mai chiếng một hai bông.
Bốn mùa mựa chửa lầu canh hết.
Thang Vũ đều làm phải đạo trung.