Trấn nam minh nẻo thuở xưa,
Xuân thu đã mấy, có chồng chưa ?
Dồi thức bạc khi sương rụng,
Thoảng mùi hoa thuở gió đưa,
Gương mượn trăng soi, mầu lại tỏ,
Tóc khoe mây vén, nhặt thì thưa.
Dấu thiêng lượng rộng kiền khôn gộp,
Ngọc đá bao nhiêu chứa chẳng từ.Núi Ngọc Nữ ở phía bắc núi Kì Lân ở xã Nam Mật, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa), có viên đá giống hình người đứng chắp tay quay mặt về phía nam, đối diện với núi Kim Đồng ở bên kia sông.