Hòn đá ai đem đặt giữa đồng,
Mĩ miều thiếu nữ lựa người trông.
Da dồi phấn tuyết nhuần nhan sắc,
Đầu gội mưa xuân sạch bụi hồng.
Ngày ngắm gương ô đáy nước,
Đêm cài lược thỏ trên không.
Tới nay tuổi đã bao nhiêu tá ?
Chành chạnh bền gan chửa lấy chồng.Quả Sơn: ở làng Phúc Quả, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) có hòn núi đứng trơ trọi một mình gọi là Quả Sơn.