安邦灃土

海上萬峰宭玉立,
星羅奇布翠崢嶸。
魚鹽如土民趍便,
鏵稻無田賦薄征。
波向山坪低處踊,
舟穿石壁隙中行。
邊氓久樂承平化,
四十余年不識兵。

 

An Bang phong thổ

Hải thượng vạn phong quần ngọc lập,
Tinh la kỳ bố thuý tranh vanh.
Ngư diêm như thổ dân xu tiện,
Hoa đạo vô điền phú bạc chinh.
Ba hướng sơn bình đê xứ dũng,
Chu xuyên thạch bích khích trung hành.
Biên manh cửu lạc thừa bình hoá,
Tứ thập dư niên bất thức binh.

 

Dịch nghĩa

Muôn ngọn núi nổi trên mặt biển trông như những viên ngọc đẹp
La liệt như những vì sao, những quân cờ, chênh vênh một màu xanh biếc
Cá muối nhiều như đất, nhân dân đua theo nghề đó rất tiện lợi
Ruộng không cấy lúa cho nên thuế má nhẹ
Sóng dồn về phía thấp của vách núi mà nhảy vọt lên
Thuyền luồn trong rạch dài giữa hai vách đá mà đi
Nhân dân ở biên giới, từ lâu vui huởng thái bình
Hơn bốn mươi năm không hề biết sự binh đao


An Bang là tên lộ thời Hồng Đức, nay là vùng Quảng Ninh.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Nghìn non tựa ngọc giữa bể sâu,
Ngỡ như sao biếc chất chồng nhau.
Đất đầy cá muối, no dân chúng,
Ruộng không thóc lúa, nhẹ thuế xâu.
Sóng đập bên non dồn chỗ thấp,
Thuyền luồn trong rạch khuất núi cao.
Dân hưởng thái bình nơi biên giới,
Bốn chục năm hơn chẳng binh đao.

43.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Bờ biển chon von núi mấy hàng
Chập chồng chiều dọc lại chiều ngang
Đất nhiều cá muối dân no đủ
Ruộng thiếu hoa màu thuế nhẹ nhàng
Sóng vỗ sườn non dồn chỗ thấp
Thuyền theo vách đá dọc đường hang
Hoà bình hưởng mãi dân vui vẻ
Hơn bốn mươi năm sống dễ dàng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Châu

Tron von ngọc chuốt ngất cao phong,
La liệt như sao núi trập trùng.
Cá muối lời dân nghề sẵn có,
Chiêm mùa thuế ruộng nhẹ như không.
Lô xô lớp sóng sườn non vỗ,
Len lỏi con thuyền kẽm đá thông.
Hơn bốn mươi năm nhuần đức hoá,
Thừa binh nào biết cuộc binh nhung.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghìn non như ngọc biển liền sâu,
La liệt sao, cờ, biếc một màu.
Cá muối nhiều dân chài tiện lợi,
Ruộng không cấy lúa nhẹ tiền xâu.
Vách non sóng vọt dồn về thấp,
Vách đá thuyền luồn mà tới nhầu.
Biên giới thái bình dân tận huởng,
Năm ròng bốn chục chẳng binh đao.

23.00
Trả lời