Hai ba ngọn, một điểm mưa,
Một chiếc thuyền chài diễn nước đưa.
Khuất cụm câu buông cần nhè nhẹ.
Kề hoa mui ngỏ cửa thưa thưa.
Với then phong nguyệt mùa mùa đủ,
No miếng ngư hà bưa bữa thừa.
Mựa nói giang hồ yên mỗ thú,
Chạnh lòng ngụy khuyết tiếng chuông .liễu đỏ: Một thứ rau mọc ở bãi nước hoặc đồng nội, vị cay đắng (cây dăm dại).

Ý hai câu cuối: dầu thân ở chốn giang hồ mà trong bụng vẫn hướng về cung khuyết của triều đình.