Bóng ác non đoài ban xế xế,
Bỗng đâu đã tới miền Tam Chế.
Mênh mang khóm nước nhuộm màu lam,
Chận ngất đỉnh non lồng bóng quế.
Chợ họp bên sông gẫm có chiều,
Thuyền bày trên đất xem nhiều thể.
Cảnh vật bằng đây họa có hai,
Vì dân khoan giản bên tô thuế.Làng Chế thuộc tỉnh Hà Tĩnh.