-TIÊU TƯƠNG TÁM CẢNH                                      
(Dựa theo 8 bài thơ Tiêu Tương
của Vua Lê Thánh Tông)

Phố núi trong mưa khuất dưới xa
Thôn chài rợp nắng bóng mươi nhà
Tuyết chiều sông cái xuôi thuyền mộng
Chuông tối nhân gian vọng cảnh chùa
Bãi cát mời đàn chim nhạn lạc
Lái đò mong lữ khách tình ca
Tiêu Tương sớm dậy thơ lai láng
Đáy nước Động Đình trăng tỏa ra…

Thiềng Đức - 22/7/2007

-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du