Đêm chia nửa, khéo hai là,
Giữa giáp canh, ban trống ba.
Đường quạnh phất phơ cây ngất gió,
Trên không lác đác tuyết bay hoa.
Bâng khuâng kẻ mệt hồn thần nữ,
Phảng phất trời cao bóng tố nga (trăng).
Nhớ chúa kìa ai nằm chẳng nhắp,
Thâu đêm trằn trọc đợi canh gà.


Khảo dị:
Ban đêm ghẽ nửa khéo hai là,
Giữa tối giáp canh ban trống ba.
Đường quạnh phất phơi sao lạt gió,
Trên trời lác đác tuyết bay hoa.
Bâng khuâng kẻ mộng hồn thần nữ,
Thăm thẳm trời xoay bóng tố nga.
Nhớ chúa kìa ai nằm chẳng nhắp,
Mấy phen trằn trọc đợi canh gà.