-Vua Lê Thánh Tông *

Vua giỏi Tư Thành Lê Thánh Tông
Minh quân Hồng Đức thật nhiều công
Tao Đàn nguyên súy hồn dân tộc
Đại Việt tòan thư sử quốc phòng
Cải cách khoa thi tôn Thái học
Sửa sang võ bị xứng Tiên Rồng
Giải oan Nguyễn Trãi lưu ân đức
Phong kiến huy hoàng sáng cõi Đông …

Thiềng Đức - 15/4/2008
(Mùng 10 tháng 3 - Giổ Tổ Hùng Vương)


* Vua Hậu Lê (1442 - 1497)
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du