Một ánh giao nguyên ngọc đúc nên,
So trong tĩnh giới khắp tam thiên.
Trân châu tráng lệ tầng tầng xếp,
Kim ngọc đoan trang rỡ rỡ in.
Hẩy hẩy từ phong duồng tính tục.
Làu làu trí nguyệt tỏ cơ thiền.
Nghiệm xem ấm tí thần thông bấy.
Phổ độ nào đâu chẳng phỉ nguyền ?Chùa Pháp Vân ở thôn Văn Giáp, huyện Thượng Phúc, Hà Nội (tức huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây).