01/10/2022 10:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chùa Pháp Vân

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 21/02/2007 07:11

 

Một ánh giao nguyên[1] ngọc đúc nên,
So trong tĩnh giới khắp tam thiên[2].
Trân châu tráng lệ tầng tầng xếp,
Kim ngọc đoan trang rỡ rỡ in.
Hẩy hẩy từ phong[3] duồng tính tục[4].
Làu làu trí nguyệt[5] tỏ cơ thiền.
Nghiệm xem ấm tí[6] thần thông bấy.
Phổ độ nào đâu chẳng phỉ nguyền ?

Chùa Pháp Vân ở thôn Văn Giáp, huyện Thượng Phúc, Hà Nội (tức huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây).
[1] Đồng nội.
[2] 3000 thế giới.
[3] Gió từ bi.
[4] Gột tính trần tục.
[5] Trăng trí tuệ.
[6] Che chở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Chùa Pháp Vân